Vores værdier

Professionel virksomhedskultur
Grundlaget for vores socialfaglige arbejde er de drifts- og produktionsopgaver, som de enkelte værksteder løser. Derfor tilbyder vi en meningsfuld hverdag i en professionel, men rummelig, virksomhedskultur, der fokuserer på den fælles opgave. At tage opgaverne alvorligt er basis for at tage brugerne alvorligt. Derfor afsætter vi tid til, at den daglige drift kan løses uden at gå på kompromis med den socialfaglige kvalitet. 

Respekt for individ og fællesskab
Vi tror på den enkeltes egne ressourser og muligheder for selv at tage ansvar for forandringer i eget liv. Derfor møder vi brugerne på deres egne præmisser. Samtidig værner vi om vores fællesskab og hinanden og er ikke bange for at sige fra, når fællesskabet trues. Vi møder alle i en respektfuld og ligeværdig dialog. Vi rummer bredt, tager individuelle hensyn og behandler ingen ens.

Fleksibilitet
Fleksibilitet, autonomi og en progressiv indretning af vores tilbud er afgørende for, at vi kan tilpasse os de omskiftelige forhold, vi arbejder under. Vi betragter vores mangfoldighed og dynamik som et afgørende aktiv. Derfor må der være stor frihed til at tilpasse arbejdet efter de gældende udfordringer. Vi er samtidig opmærksomme på, at denne frihed skal forvaltes med forståelse for det ansvar, vi alle har for de fælles udfordringer og opgaver.

En tydelig ramme
Alle medarbejdere skal bidrage til at løse vores socialfaglige opgave med brugerne på en måde, der udnytter den enkeltes kompetencer bedst muligt. Derfor tilstræber vi en rollefordeling, der tydeligt bringer medarbejdernes evner bedst i spil. Med ansvar skal følge beføjelser, så den enkelte medarbejder mynddiggøres og ansvarliggøres i samme omfang. Vi tror på, at en tydelig ramme for medarbejderne også skaber en tydelig ramme og struktur for brugerne, der er nem at navigere i.