Vores tilbud & metode

Vi har fire forskellige tilbud i Aktivitetscentret - læs mere om de enkelte tilbud i menuen her på siden.

Vi indordner os i en virkelighed, hvor ustabilitet og misbrugstilbagefald desværre ofte er et vilkår. Derfor er vores tilbud frivillige og i øjenhøjde med brugeren, mens krav og forventninger tilpasses individuelt efter den enkeltes formåen og øvrige livssituation. Dette skal ikke forveksles med passivitet, men åbenhed og ligeværdighed er et udgangspunkt til at få en konstruktiv dialog i gang. Det er netop den enkeltes viden om sig selv og egne tanker og behov kombineret med vores faglighed, erfaring og forskellige tilbud, der understøtter muligheden for forandring. Den enkelte er selv ansvarlig for sine handlinger og valg, mens vi er ansvarlige for, at brugeren modtager den aftalte støtte.

Frivilligheden og fleksibiliteten kombineret med en meget høj grad af brugerinvolvering er efter både vores og brugernes egen opfattelse styrken ved vores arbejde. Vi forsøger for så vidt muligt at undgå brug af sanktioner. Respekt og ansvar for fællesskabet er vigtigere end en lav promille hos os. 

Vi tilstræber en rummelig virksomhedsånd, hvor alle får mulighed for at deltage i et arbejdsfællesskab om et produkt. Der stilles ikke specifikke krav, men der er selvfølgelig en forventning om, at man har lyst til at være en del af arbejdet. 
Man indgår i et arbejdsfællesskab om et produkt, som man kan være stolt af.  
Vores fokus er på den sociale og personlige udvikling. Vi søger altid stor variation i vores tilbud, således er der altid et tilbud klar uanset arbejdsevne, stabilitet og motivation hos den enkelte bruger. 
Tilbuddene tilstræber en atmosfære, der naturligt stimulerer mennesker på kryds og tværs til at skabe netværk og indgå i forskellige sociale relationer. Udgangspunktet er, at man igennem forskellige tilbud udvikler kompetencer, stabilitet, fællesskab og indhold i livet. 

Man kan deltage i tilbuddene som social beskæftigelse, hvilket er 100 % frivilligt eller via sit Jobcenter. Generelt fungerer tilbuddene som et frirum for mennesker, der søger et alternativ til livet på gaden, eller som kæmper med svære personlige problemer. Det er vigtigt for os, at vores arbejdsmiljø er præget af respekt, tillid og åbenhed, at vi møder hinanden fordomsfrit og sikrer plads til individuel frihed. 
Undervejs i forløbet stilles støtte og vejledning til rådighed, der søger at inspirere og motivere den enkelte til at finde kompetencer til den videre færd. Det være sig både i forhold til bo- og beskæftigelse samt tilbud om hjælp til evt. afvænningsforløb mm. Desuden arbejder vi tæt sammen med private aktører samt andre offentlige instanser for at give vores brugere den bedst mulige og relevante hjælp.

På grund af vores alsidige arbejdsopgaver er vores personale meget bredt repræsenteret rent fagligt, og den rummer alt fra pædagoger, socialrådgivere, faguddannet værkstedspersonale, tilsynsførende assistenter til diverse akademikere.