Vores mål

Stabilisering af døgnrytme
Brugeren etablerer en stabil døgnrytme samt et regelmæssigt og mere vedvarende fremmøde.

Forbedring af samarbejdsevner
Brugeren finder en identitet og føler sig til nytte i værkestedernes sociale fællesskaber og styrker derved sine sociale kompetencer og samarbejdsevner.

Forbedring af faglige kompetencer
Brugeren udvikler og forbedrer faglige kompetencer, der er relevante i forhold til den enkeltes livssituation.

Forbedring af selvtillid og livskvalitet
Brugeren øger sin selvtillid og opnår derigennem overskud til at forbedre sin fysiske og psykiske livskvalitet. Dette danner ydermere grobund for øget selvstændighed og ansvar for eget liv.

Forbedring af sundhed og reduktion af misbrug
Brugeren forbedrer sin sundhedstilstand og reducerer et eventuelt misbrug.

Institution 2018-2020

Man skal have noget med herfra
Det er afgørende, at der holdes progression i brugernes forløb, og bl.a. derfor er vi ikke bange for at have forventninger på deres vegne. Vi skal konstant have fokus på, at give brugerne de bedste forudsætninger for et selvstændigt liv efter et endt forløb:

  • Andelen der kan se sig selv i ordinær beskæftigelse før indskrivning skal fordobles efter indskrivning hvert år uafhængigt af tidligere år.
  • Antallet af borgere, der afslutter deres forløb pga. uddannelse, praktik eller beskæftigelse skal stige hvert år ift. tidligere år.
  • Andelen af brugere, med et forløb hos os, der returnerer fra egen bolig til herberg skal være markant mindre end for vores målgruppe som helhed. 
  • Andelen af udskrivninger pga. ’Udeblivelse’ skal reduceres med 50 % årligt ift. tidligere år.

Brugerantal og kvalitet skal hænge sammen
Vi er bevidste om, at det kræver et vist antal brugere for, at værkstederne kan fungere optimalt. Samtidig ved vi, at kvaliteten og nærværet med brugerne i den socialfaglige indsats er det bedste rekrutterings- og fastholdelsesværktøj:

  • Antallet af brugere på de enkelte værksteder skal stige årligt med et loft på 20 brugere pr. værksted i 2020 (10 for Cykelværkstedet).
  • Andelen af borgere i jobcenter-forløb må ikke overstige 60 %.

Misbrug skal reduceres

  • Andelen, der betragter sig selv som misbrugsfri før indskrivning, skal fordobles efter indskrivning hvert år uafhængigt af tidligere år.
  • 30 % skal opleve reduktion af misbrug udenfor arbejdstiden alle år.
  • Antallet af sundhedssamtaler med Sundhedsteam, faciliteret af os, skal stige hvert år ift. tidligere år.

Vi skal leve op til vores forpligtelser for drift
Det er vores mål, at kunne leve op til vores målsætninger og samtidig leve op til de driftmæssige opgaver, som vi forpligter os til at opfylde. I tvivlsspørgsmål er en 50/50-fordeling mellem de to opgaver rettesnor.