Vi søger nye partnere

Vi har brug for dig og din virksomhed! Så kort kan det siges. Den gode nyhed er, at vi ikke vil have jeres penge - vi vil blot hjælpe jer med at hjælpe jer selv.

TIL HVAD?
Vi arbejder altid hårdt på, at så mange socialt udsatte som muligt kommer tilbage til arbejdemarkedet og fællesskabet. Det grundlæggende arbejde foregår i vores værksteder, hvor brugerne genetablerer sociale og faglige evner, får hjælp til misbrugs- og sygdomsbehandling og meget andet.

Flere brugere bliver efter et forløb i Aktivitetscentret klar til at generobre arbejdsmarkedet - enten i praktik, løntilskud eller reel ansættelse. Det sidste skridt mod ansættelser kan dog være svært uden hjælp fra villige og forstående virksomheder. 
Derfor søger vi virksomheder, der vil indgå partnerskaber med os. 

HVORDAN?
1) Et partnerskab hvor vores bruger udfører bestemte opgaver for virksomheden - primært produktionsopgaver, som kan varetages i vores forskellige værksteder.

2) Virksomheden påtager sig, at tilbyde praktikpladser eller ansættelser til parate brugere - i dette ligger et behov for forståelse for, at den nye medarbejder kan have visse særlige behov, der skal tages hensyn til. Aktivitetscentret vil gennem hele forløbet være virksomhedens kontakt til "systemet" - vi sørger for alt papirarbejdet og tager evt. problemer i opløbet. Vi står indefor at brugeren er parat til at løfte de opgaver, som aftales med virksomheden.  

HVORFOR?

  • Med opgaver udført / ansættelse af en bruger fra Aktivitetscentret får din virksomhed en 100% loyal og motiveret arbejdskraft
  • Det kan gøres gratis for dig og din virksomhed - afhængig af ansættelsesform 
  • Du øger din medarbejdertrivsel som en påviselig følge af øget diversitet i din medarbejderstab 
  • Du tager et reelt ansvar for dit lokalsamfund - der kan mærkes og ses hver dag - noget at være stolt af! 

VIL DU VIDE MERE?
Læs mere om, vores arbejdet i vores værksteder i menuen 
Kontakt os på tlf. 3317 6614 eller acsu@sof.kk.dk - så kan vi aftale nærmere!